Selectienormen NK Jeugd

Algemeen

 • Om in aanmerking te komen voor het NK marathon Jeugd dient men deel te nemen aan minimaal 2 baanmarathon wedstrijden in Heerenveen en/of Leeuwarden en deze ook uit hebben gereden.
 • Voor alle categorieёn geldt dat de rijder(ster) woonachtig moeten zijn in het voedingsgebied van het Gewest Friesland (woonplaats per 1 juli voorafgaande seizoen) en in het bezit zijn van een trainingsabonnement op de banen Heerenveen en/of Leeuwarden.
 • De verdeling is als volgt: 1) landelijke rijders 2) regio Noord Oost 3)baancompetitie.
 • Rijders van de landelijke competitie (beloften en topdivisie) zijn vrijgesteld van deelname aan de baanmarathons.
 • Voor plaatsing wordt een klassement opgemaakt drie weken voor het NK wordt gehouden.
 • De TC marathonschaatsen Friesland behoudt zich te aller tijde het recht om aanwijsplaatsen in te vullen op basis van potentie, strijdlust en/of vooraf bij ons gemelde calamiteiten en in deze voorkomende zaken af te wijken van onderstaande. E.e.a. is altijd onder voorbehoud van plaatsen.

Pupillen A & B en Junioren C (jeugdwedstrijden)

 • Groep 1 komt niet in aanmerkingen voor het NK.
 • Pupillen worden geselecteerd uit groep 3 en aangevuld met rijders uit groep 2. Ook wordt er een onderverdeling gemaakt op leeftijd (11/12 jaar – A/B pupillen).
 • Junioren C worden geselecteerd uit groep 4 en aangevuld met rijders uit groep 3. De eerste 3 in het opgemaakte klassement (zie boven) zijn automatisch geplaatst.
 • Indien aan de TC marathon meer plaatsen worden toegewezen door de KNSB zullen deze worden ingevuld door de TC marathon.

Junioren B

 • De eerste 2 (jongens die in de C1 rijden en meisjes die in de C2 rijden)in het opgemaakte klassement (zie boven)zijn automatisch geplaatst.
 • Indien aan de TC marathon meer plaatsen worden toegewezen door de KNSB zullen deze worden ingevuld door de TC marathon.

Junioren A

 • Eerst worden de Friese rijders(ster) geplaatst die uitkomen in de landelijke competitie (beloften en topdivisie)
 • Daarna de hoogstgeplaatste Friese rijder(ster) uit de Regio NO competitie en de hoogstgeplaatste Friese rijder(ster) uit de (C1-jongens/C2-meisjes).
 • Indien aan de TC marathon meer plaatsen worden toegewezen door de KNSB zullen deze worden ingevuld door de TC marathon.

Aan-/afmelding

 • Je ontvangt een mail van ons, waarin we vragen je aan te melden (dan wel af te melden) voor deelname aan het NK. Vervolgens meldt de TC Marathonschaatsen Friesland de aangemelde rijder(ster) aan bij de KNSB en ontvangen de deelnemers een officiële uitnodiging van het Gewest Friesland namens de KNSB.
 • Ook reserverijders dienen zich aan c.q. af te melden!
 • Vanuit de TC Marathonschaatsen zal een TC lid en/of trainer aanwezig zijn bij het NK om ter plaatse support te bieden en als link tussen deelnemer en organisatie fungeren; zij kunnen bij voorkomende situaties de rijder(ster) bij kunnen staan en te assisteren bij vragen. Maak hier dus vooral gebruik van! Rijder(ster) dienen op de hoogte te zijn van de reglementen.

 

 

Geef een reactie

© 2016 Frontier Theme