Selectienormen NK Jeugd

Algemeen

 • Om in aanmerking te komen voor het NK marathon Jeugd dient men deel te
  nemen aan minimaal 2 baanmarathon wedstrijden in Heerenveen of Leeuwarden
  of twee regiowedstrijden (NO). Deze wedstrijden dient men opgenomen te zijn in
  de uitslag.
 • Voor alle categorieën geldt dat de rijder(ster) woonachtig moeten zijn in het
  voedingsgebied van het Gewest Friesland (woonplaats per 1 juli voorafgaande
  seizoen) en in het bezit zijn van een trainingsabonnement op de banen
  Heerenveen en/of Leeuwarden.
 • Voor plaatsing wordt een klassement opgemaakt drie weken voor het NK wordt
  gehouden.
 • De TC marathonschaatsen Friesland behoudt zich te aller tijde het recht om
  aanwijsplaatsen in te vullen op basis van potentie, strijdlust en/of vooraf bij ons
  gemelde calamiteiten en in deze voorkomende zaken af te wijken van
  onderstaande. E.e.a. is altijd onder voorbehoud van plaatsen.

Pupillen en Junioren C (jeugdwedstrijden)

Per categorie wordt de nummer 1 in het klassement van de jeugdmarathons in Thialf
én de jeugdmarathons Elfstedenhal op drie weken voor het NK jeugd direct
geselecteerd.

 • Rijders worden geselecteerd uit groep 4 en eventueel aangevuld met rijders uit
  groep 3. Dit proces herhaalt zich tot de laagste groep (1) of totdat er afdoende
  rijders geselecteerd zijn voor de betreffende categorie.

Junioren A/B

 • Eerst worden de twee hoogstgeplaatste Friese rijd(ster)s geselecteerd uit de Regio
  NO competitie en de twee hoogstgeplaatste Friese rijder(ster) uit de (C1-
  jongens/C2-meisjes).
 • Indien aan de TC marathon meer plaatsen worden toegewezen door de KNSB
  zullen deze worden ingevuld door de TC marathon.

Aan-/afmelding

 • Je ontvangt een mail van ons, waarin we vragen je aan te melden (dan wel af te
  melden) voor deelname aan het NK. Vervolgens meldt de TC Marathonschaatsen
  Friesland de aangemelde rijder(ster) aan bij de KNSB en ontvangen de
  deelnemers een officiële uitnodiging van het Gewest Friesland namens de KNSB.
 • Ook reserverijders dienen zich aan c.q. af te melden!
 • Vanuit de TC Marathonschaatsen zal een TC lid en/of trainer aanwezig zijn bij het
  NK om ter plaatse support te bieden en als link tussen deelnemer en organisatie
  fungeren; zij kunnen bij voorkomende situaties de rijder(ster) bij kunnen staan en te
  assisteren bij vragen. Maak hier dus vooral gebruik van! Rijder(ster) dienen op de
  hoogte te zijn van de reglementen.

Laat een reactie achter

© 2016 Frontier Theme