Leidraad selectie Jong Talenten

Leidraad selectie Jong Talenten groep

In deze leidraad worden de voorwaarden waaraan rijd(st)ers dienen te voldoen om in aanmerking te komen opgenomen te worden in de Jong Talenten groep (ofwel Friese marathonselectie) van de TC Marathonschaatsen Friesland beschreven. Allereerst zijn er criteria die een lijst en stand opleveren, echter zullen deze worden aangevuld met praktische bevindingen van de scoutingcommissie.

9.1 Een rijder dient 25 jaar of jonger te zijn per 1 juli van het lopende jaar.

9.2 Een rijder moet in het voorgaande seizoen voldaan hebben aan een van de onderstaande punten:
9.2.2      bij de eerste 30 van de Regio Noord Oost competitie (Dames of C1) zijn geëindigd in het eindklassement (deze zal worden opgemaakt over alle wedstrijden die in de competitie zijn gereden)
9.2.3      bij de eerste 15 van de baanmarathoncompetitie (Dames 1 of C1) zijn geëindigd in het eindklassement (deze zal worden opgemaakt over alle wedstrijden die in de competitie zijn gereden)
9.2.4      bij de eerste 15 van het NK voor B of A junioren zijn geëindigd

9.3 Een rijder moet in de Regio Noord Oost competitie en/of in de baanmarathoncompetitie minimaal 50% van alle wedstrijden gereden hebben. Wanneer een rijder in beide competities uitkomt, zal het percentage van de Regio Noord Oost competitie en baanmarathoncompetitie bij elkaar opgeteld worden en vervolgens worden gedeeld door 2. Het gemiddelde percentage telt dan voor de criteria.

9.4 Rijders kunnen worden uitgenodigd op basis van een samengestelde ranglijst op basis van onderstaande punten. Het aantal rijders dat in aanmerking komt voor de selectie is mede afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen op het selectie-uur.
9.4.1      op basis van de leeftijd (per 1 juli) worden punten toegekend aan de rijders;

 • 16, 17 & 18 jaar 10 punten
 • 19, 20 & 21 jaar 5 punten
 • 22, 23, 24 & 25 jaar 0 punten

9.4.2      op basis van uitslag van het eindklassement;

 • eindklassement Regio Noord Oost competitie = 30 punten minus de plaats waarop de rijd(st)er in het eindklassement is opgenomen, met een minimum van 0
 • eindklassement baanmarathoncompetitie Dames 1 of C1 = 20 punten minus de plaats waarop de rijd(st)er in het eindklassement is opgenomen, met een minimum van 0
 • einduitslag NK B of A junioren = 15 punten minus de plaats waarop de rijd(st)er in de daguitslag is opgenomen, met een minimum van 0

9.4.3      deelname aan de competitie wedstrijden

 • 100% van de wedstrijden gestart is 10 punten
 • 80-99% van de wedstrijden gestart is  5 punten
 • 50-79% van de wedstrijden gestart is 0 punten

 

9.5 Om op de samengestelde ranglijst uit artikel 9.4 voor te komen, moeten er minimaal 20 punten worden behaald door de rijd(st)er.

 

9.6 De TC Marathonschaatsen Friesland mag, op basis van gegronde redenen, uitzonderingen maken voor rijders die afgelopen seizoen geen competitie (Regio Noord Oost en/of baanmarathoncompetitie) of slechts een deel daarvan meegedaan hebben, maar zich komend seizoen voor 100% willen gaan inzetten om mee te doen aan de twee marathon competities.

 

9.7 De scoutingcommissie adviseert de TC Marathonschaatsen Friesland over de samenstelling van de Jong Talenten groep op basis van praktische ervaringen. Gekeken wordt o.a. naar de groepssamenstelling, aantal plaatsen, praktische kant van verschillende wedstrijden en evt. trainingsstages. De scoutingcommissie bestaat uit trainers en TC leden van Marathonschaatsen Friesland. Het streven is de selectie eind maart van het lopende seizoen bekend te maken.

Toekomstige evenementen

 1. 5e Regio Marathon N/O

  3 december 17:30 - 22:00
 2. 3e Baanwedstrijd

  11 december 18:00 - 22:00

Geef een reactie

© 2016 Frontier Theme