Promotie naar landelijk

Promotie, dispensatie & degradatie reglement voor landelijke rijd(st)ers

8.0 Promotie naar 1e divisie en Dames, dispensatie en degradatie

8.1 Reglement
Voor promotie en degradatie van 1e divisie en Dames gelden de reglementen van de KNSB, met name artikel 419 van het KNSB Reglementenboek.

8.2 Aanmeldingen
Na vaststelling van de geplaatste rijd(st)ers wordt door de KNSB aan de Gewestelijke Technische Commissies gevraagd kandidaten aan te melden, naar gelang het geldende quotum voor het seizoen erna. Daaropvolgend dient de TC Marathonschaatsen Friesland een lijst in passende volgorde aan te leveren met daarop de rijd(st)ers die dispensatie nodig hebben of willen promoveren. De KNSB beslist tenslotte over deze rijd(st)ers en koppelt dit terug via de Gewestelijke Technische Commissies.

8.3 Aantal aanmeldingen
Het aantal plaatsen per gewest (quotum) wordt door de KNSB bepaald, op basis van evenredigheid met het aantal licentiehouders in de betreffende discipline per gewest.

8.4 Criteria voor aanmelding
Voor de promotie naar 1e divisie en Dames hanteert de TC Marathonschaatsen Friesland de volgende criteria:
8.4.1    Rijd(st)ers die al na één jaar gedegradeerd zijn, met als voorwaarde is dat         deelgenomen is aan tenminste 50% van de voor hun categorie geldende wedstrijden, zullen worden meegenomen op de lijst;
8.4.2    Besproken worden rijd(st)ers die op grond van uitzonderlijke prestaties of bijzondere    omstandigheden degraderen;
8.4.3    Besproken worden rijd(st)ers uit de top van het eindklassement van de   baanmarathoncompetitie en/of de Regio Noord Oost competitie, voorwaarde voor aanmelding is dat men deelgenomen heeft aan tenminste 50% van de wedstrijden;
8.4.4    De 1e Friese rijd(st)er in het eindklassement van de Regio Noord Oost competitie bij     resp. de Dames en C1 heren;
8.4.5    De 1e rijd(st)er in het eindklassement van de baanmarathoncompetitie bij resp. de       Dames 1 en C1 heren;
8.4.6    Rijd(st)ers die willen promoveren naar de landelijke wedstrijden dienen op 1 juli           voorafgaande aan het schaatsseizoen de leeftijd hebben bereikt van 18 jaar;
8.4.7    Rijd(st)ers die willen promoveren naar de landelijke wedstrijden dienen zich schriftelijk (per mail of post) te melden bij de secretaris van de TC marathon vóór 1 maart van het betreffende jaar.

N.B.: Landelijke rijd(st)ers die dispensatie nodig hebben, kunnen een gesprek aanvragen met de scoutingcommissie van de TC Marathonschaatsen Friesland. Hiervoor is week 8 gereserveerd. Rijd(st)ers die buiten de Jong Talenten groep vallen en promotie aanvragen kunnen eveneens met de scoutingcommissie om tafel en kunnen via de secretaris een afspraak te plannen.

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Geef een reactie

© 2016 Frontier Theme