Promotie naar landelijk

  • Rijders/rijdsters die willen promoveren naar landelijk moeten dit kenbaar maken door dit per mail kenbaar te maken bij de secretaris van de TC marathon Friesland.
  • Rijders/rijdsters moeten voor 1 juli voorafgaand aan het schaatsseizoen de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Men moet minimaal aan 50% van de regio NO competitie en/of baanmarathons hebben deelgenomen.
  • De KNSB bepaald het aantal plaatsen welke door de gewesten mag worden ingevuld.
  • Bij de selectievolgorde gaat de eerste Friese deelnemer uit het NO-klassement voor deelnemers uit de baanmarathon (C1/C2).

Voor dispensatie en degradatie wordt verwezen naar het reglement van de KNSB.

Geef een reactie

© 2016 Frontier Theme