Baanmarathon wedstrijdreglement

1) DEELNEMERS
a) Rijders die een trainingszegel van de Baancommissie Thialf/11stedenhal hebben
b) Uitzonderingen op artikel 1a moeten gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat/wedstrijdleiding.
c) Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige KNSB wedstrijdlicentie.
d) Deelname (vanaf B-junioren ) is alleen mogelijk indien de rijder zich heeft ingeschreven voor de competitie. Dit is mogelijk tot uiterlijk 18.00uur de vrijdag voor de wedstrijd.
(aanmelden mogelijk via Erikjansen@marathonschaatsenfriesland.nl )

2) NODIG VOOR DEELNAME
a) Beennummers voor senioren (vanaf B-Junioren) zijn bij de inschrijf tafel verkrijgbaar voor € 10,–
b) Bij alle wedstrijden moeten (vanaf B-junioren)de deelnemers vaste beennummers dragen. Deze moeten uiterlijk bij de 2e wedstijd op het schaatpak genaaid zijn. De nummers mogen niet verkleind worden en de sponsor namen moeten zichtbaar zijn.(spelden, plakband of elastiek zijn niet toegestaan). Wanneer een rijder een tijdelijk nummer krijgt moet deze in combinatie van spelden met daaroverheen tape worden bevestigd.
c) Men moet (vanaf B-Junioren)een uniek (nummer) geregistreerde transponder om de enkel dragen.
d) De Rijder is zelf verantwoordelijk voor een goed functionerende transponder.
e) De rijder dient zijn been- en transponder nummer bij de inschrijving te controleren.
f) De schaatsbuizen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een straal van minimaal 1 cm(€ 0,10)
g) Een schaatspak met lange mouwen en broekspijpen maar zonder cap.
h) Er dient gebruik te worden gemaakt van onderstaande veiligheidsuitrusting

veiligheid

3) INSCHRIJVING
a) De intekening sluit 30 minuten voor aanvang van de geplande wedstrijd volgens www.marathonschaatsenfriesland.nl

4) UITSLUITING WEDSTRIJD/UITSLAG
a) Beennummers niet goed bevestigd
b) Geen goed funktionerende transponder
c) Afronding van de bladeinden schaatsen niet goed
d) Indien er geen juiste/geen inschrijving is gedaan
e) Geen juiste veiligheiduitrusting, zie artikel 2h

5) GROEPSINDELING
a) Zie hiervoor www.marathonschaatsenfriesland.nl
b) Wedstrijdleiding/wedstrijdsecretariaat kunnen individuele rijders in een andere categorie plaatsen ook gedurende het seizoen.

6) DE WEDSTRIJD
a) Opstellen achter de 500m start streep
b) Deelnemers die voor het officiële startsein ten val komen, mogen weer aansluiten zonder een ronde achterstand op te lopen.
c) De start vindt voor de pupillen en C-junioren plaats na 100 meter op de finish lijn. De start vindt plaats voor de overige categorieën na een loze ronde op de finish lijn.
d) Bij de senioren is er in iedere wedstrijd een premie sprint de nummers 1-2-3-4-en 5 kunnen deze afhalen in de jury kamer.( Niet afgehaalde premies op de wedstrijddag vervallen aan de organisatie)
e) Elke uitloopronde wordt gehonoreerd met 5 punten tot de afsprintprocedure begint.
g) Staakt men een wedstrijd, dan is men verplicht zich af te melden bij de jury. Doe je dit niet dan kun je een gele kaart krijgen
h) Het opzettelijk contact maken met de tegenstander kan tot diskwalificatie leiden
i) HET FINISHEN
• De winnaar rijdt exact het vooraf aangegeven aantal ronden
• Alle rijders met 1 of meerdere ronden achterstand t.o.v het peloton verlaten de wedstrijd 5 ronden eerder dan het peleton.
• Alle deelnemers in dezelfde ronde als het peloton krijgen de bel
• Bij deelnemers met 1 ronde voorsprong ten opzichte van het peloton, sprint het peloton 5 ronden eerder af.
• Wanneer de groep met een ronde voorsprong uit 1 of 2 personen bestaat , sprint het peloton 2 ronden eerder af.
• Wedstrijd punten:
a. Nr 1 20.1 punten
b. Nr 2 19 punten
c. Nr 3 18 punten
d. Enz
e. Nr 20 1 punt
7) EINDUITSLAG
a) De transponder uitslag vormt, na controle van de eerste 20 rijders met de video-opname en handopname, de officieuze uitslag.

8) NA/TIJDENS DE WEDSTRIJD
a) Een tijdens de wedstrijd door de scheidsrechter genomen beslissing kan na de wedstrijd niet herroepen worden
b) Alleen protesten binnen 15 minuten na de voorlopige uitslag ingediend, worden behandeld.
c) Wanneer het transponder systeem uitvalt mag de scheidsrechter afwijken van dit regelement
d) In alle overige gevallen wordt er gehandeld volgens “de Nationale Wedstrijdregelementen Specifieke Marathon”van de KNSB.

9) EINDKLASSEMENT
a) Voor het eindklassement gelden alle wedstrijden
b) Niet afgehaalde eindprijzen op de wedstrijddag vervallen aan de organisatie..

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

© 2016 Frontier Theme